Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy. Kto kupuje?

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy. Kto kupuje?

28 listopada 2021 0 przez redakcja

Co raz więcej pracowników Ochrony Zdrowia decyduje się na zakupu ubezpieczenia od utraty dochodu. Decydują się oni na ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy z kilku powodów.

Co to jest ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy?

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest ubezpieczeniem, którego głównym zadaniem jest finansowa ochrona przed skutkami ewentualnej czasowej utraty płynności finansowej.

Ochrona w ubezpieczeniu od utraty dochodu zwykle obowiązuje gdy dochodzi do:

– ogłoszenia upadłości firmy w której pracuje osoba ubezpieczona

– rozwiązania stosunku pracy 

– zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę (wyrejestrowania firmy)

– zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez ubezpieczonego (wyrejestrowania jej z ewidencji)

Jak widać, jest to bardzo dobry pomysł na ubezpieczenie dla osób, których fakt wpływania wynagrodzenie zależy od ich możliwości manualnych.

Wśród osób które najchętniej kupują ubezpieczenie na życie najczęściej znajdują się lekarze, lekarze rodzinni na etacie, stomatolodzy, ratownicy medyczni, pielęgniarki, chirurdzy, lekarze dentyści, fizjoterapeuci, położne, psycholodzy, psychoterapeuci, ale teraz i adwokaci, architekci, doradcy podatkowi, inżynierowie budownictwa, księgowi, lekarze weterynarii, pośrednicy nieruchomości, radcowie prawni, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości.

Ze znanych nam historii naszych klientów, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy możemy przytoczyć kilka, przy których to ubezpieczenie okazało się pomocne.

Pierwsza z nich to historia w której lekarka, została zdiagnozowana z rakiem piersi. W tym przypadku ubezpieczenie wypłacało odszkodowanie przez 12 miesięcy. Następnie lekarka wróciła do pracy na 8 miesięcy. Niestety pojawił się nawrót choroby z przerzutami i dalsza wypłata przez okres 20 miesięcy.

Inny skrajny przykład, to przykład lekarza stomatologa, który niefortunnie upadł i złamał nadgarstek, co uniemożliwiało dalszą skuteczną pracę. Stwierdzono u niego uszkodzenie nerwu pośrodkowego  po którym pozostał niedowład kciuka. Tutaj ubezpieczenie zadziałało. Stwierdzono stałą i pełną niezdolność do wykonywania zawodu. Następuję pełna wypłata odszkodowania.

Czy warto kupić ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy? Na pewno warto porozmawiać z agentem ubezpieczeniowym na ten temat i poznać wszelkie możliwości, szanse i zagrożenia.